PÅ GÅNG

 

April 2016

Lördag den 2 april

 

15.00 Vad händer i mötet mellan olika olika kristna traditioner

Pastor Daniel Ibrahim inleder ett samtal om de utmaningar och möjlighester

våra kyrkor ställs inför när många modersmål och olika liturgiska språk möts. 

Daniel Ibrahim är arabisktalande pastor i Equmeniakyrkan i Södertälje

18.00 Mingel, samtal gemenskap, knytkalas

Vi fortsätter umgås och samtalar tllsammans
med pastor Daniel Ibrahim

Ta med Mat och vi äter tillsammans.

 

Söndag den 3 apil

11.00  Gudstjänst

Pastor Daniel Ibrahim predikar

Språk: Arabiska och svenska under gudstjänsten

 

 

 

Läs mer

April 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer
 
Bild Brunnskyrkan vill vara en öppen gemenskap dit alla kan känna sig välkomna.  Vi tror att Jesus har visat vem Gud är och har öppnat en väg till det som är själva syftet med livet. Att tro på Jesus Kristus gör oss fria att bli och leva ut det vi blev skapade till.  Steg för steg får vi upptäcka trons hemligheter och utforska det stora sammanhanget.
Om församlingen